A dog with allergies

Att ha en hund med allergier har sina stunder. Speciellt när matte är en ”riktig bitch” och kräver den ” BÄSTA JÄVLA VÅRDEN SOM FINNS I NORRA EUROPA”….

Nå väl, jag bestämde det och nu är det så. Det betyder också att Herr M och jag måste åka till ett annat litet grann land när vi skall träffa vår specialist Susanne vid Djurakuten. Hon är awesome!

Det betyder att vi måste åka till vår lokala veterinär och få avmaskning. Vilket skapar total break down hos Herr M. Han hatar det. Han vill inte dit. Han MÅSTE sitta i famnen. Han skall UT så fort det bara går. Behöver han vägas så diffar vågen på 10 kilo…

20131116-225513.jpg

Och sen skall vi åka båt.

Ibland lilla färjan. Ibland stora färjan.

20131116-225559.jpg

Och bil. Men Herr M älskar att åka bil. Med sin superbädd och fluffiga rosa filt så upptäcker han Stockholms omnejder. Att ta sin morgonpromenad i Stockholm och kolla in parker, hundar, bussr och butiker är ju bara kul. Han har semester 🙂

Att få konstaterad pseudomonas i hans allergiinflammerade öron var mindre roligt.

Det är en bakterie som är antibiotikaresistent.

Ingen välkommen gäst. Som matmor till Herr M så blir jag bestört efterom jag är lite lätt aspergersk noga med hans vård.

Men det har nog varit räddningen den senaste månaden. Herr M är nu helt fri från bakterien. Och med tanke på Mr. Murphy så kan jag nu testa honom själv för den 🙂 Alltså är den GONE. Att ha en dalmatiner som tappar 7 kilo i muskler på två veckor är mindre kul. Och missar hela jaktsäsongen.

Men att få tillbaka Herr M gör att all jakt i världen är värdelös.

Allt som betyder något är att Herr M mår bra. Jag vill att han skall hata mig om jag far och jagar utan honom. Han skall slita sönder Missoni kuddar. Han skall äta bajs i skogen. Han skall gräva upp asdyra magnoliaträd i trädgården. Han ska sno allt han vill ha. Han ska reta gallfeber på alla som inte fattar vad en dalmatiner är.

Han måste vara Herr M!!!

– – –
Having a dog with allergies has its moments . Especially when the mum is a ”real bitch” and requires the ”BEST FUCKING CARE AVAILABLE IN NORTHERN EUROPE ” ….

Well well , I decided it now it is so. It also means that Mr M and I have to go to another small neighboring country when we shall meet our specialist Susanne at Animal ER. She is awesome!

That means we have to go to our local vet and get deworming. Which creates total breakdown of Mr M. He hates it. He does not want to go there. He MUST sit in my lap. He is OUT of the place as soon as possible. If we need to take the weight; the scales diffs at 10 kilograms …

And then we shall go boating.

Sometimes small ferry. Sometimes large ferry.

And car. But Mr M loves to travel by car . With his super bed and fluffy pink blanket as he discovers Stockholm and the surroundings. Taking his morning walk in Stockholm and checking out the parks, dogs, buses and shops is just fun. He is on vacation 🙂

Getting confirmed pseudomonas in his allergy inflamed ears was less fun.

It is a bacteria that is resistant to antibiotics.

No welcomed guest. As mum to Mr. M , I get dismayed, since I am a bit, lets say easy, aspergersk about his care.

But it has probably been saving lives last month. Mr. M is now completely free of bacteria. And given Mr . Murphy , I can now test Mr. M for the bacteria my self 🙂 So it is GONE. To have a Dalmatian who lose 7 kilos in muscle in two weeks is less fun. And miss the entire hunting season.

But getting back Mr M makes all hunting in the world is useless.

All that matters is that Mr M ‘s fine. I want him to hate me if I go and hunt without him. He should tear Missoni pillows apart. He should eat poop in the forrest. He should dig up mega expensive magnolia trees in the garden. He should steal anything he wants. He should infuriate anyone who does not know what a Dalmatian is.

He must be Mr.M!!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s