Tips! För bakbordet – For baking

Oavsett vad som skall bakas och kavlas så är ett hett tips att alltid ha mjöl i en ströare.

Att pudra runt är bra mycket enklare än att gräva med degiga händer i mjölburken. Blir jämnt och fint också.

 – – –

Whatever is to be baked and rolled , a hot tip is to always have flour in a shaker.

Dusting around is a lot easier than digging with doughy hands in the flour jar. Is evenly and finely spread as well.