Out of order

Pga sjukhusvistelse och lite invalidisering så har det av förklarliga skäl inte blivit allt för mycket vare sig aktivitet eller matlagning. 

Nu skall det väl förhoppningsvis bli bättre på den fronten. Tur att det finns tidsinställda inlägg så att inte allt dör 🙂

  
Blog is a bit out of order due to illness, but hoppfully there will be some new activities soon. Thanks for timed posts so it havent been too dead here 🙂

If heaven had a scent…

… this would be it!

20130822-093952.jpg

It flowers for an annoyingly short time, become totally damaged if it rains and it grows so slowly. In normal circumstances, I would immediately dismiss this flower.

But I have not yet found any plant that smells more fantastic than this rose. When you find a flower, you want to tie a under your nose to smell it all the time…

– – –
Den blommar otroligt kort tid, blir totalförstörd om det kommer regn och den växer så långsamt. I normala fall skulle jag direkt ogilla denna blomma.

Men jag har ännu inte hittat någon växt som doftar mer fantastikt än denna ros. När man hittar en blomma så vill man liksom knyta fast en under näsan…